www.advoxya-shop.com www.advoxya-records.com
News
Archiv
Releases
Bands
Press
Live
Downloads
Partners
Contact
GDPR

Buy our CDs here:
Россия, г. Волгоград,
пр-кт Ленина 15,
Razgrom Music.
контакт:
razgrommusic@gmail.com
 Advoxya - 2006 - last concerts + 2007 - whats next?

Posted on Saturday, December 09 @ 16:28:33 CET

 


Az Advoxya Records magyarországi tevékenységének első évét és megalapításának második évét ünnepli.
Az Advoxya Records magyarországi képviselete pontosan egy évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit, hogy Budapest előnyös földrajzi elhelyezkedésének köszönhetően kijusson az európai és a nemzetközi piacra. Első hivatalos kiadványa a BioMechanical Degeneration „Exoskeleton" című lemeze volt. Az ElectroSyntheticRebellion együttes tagjának, Vincentnek a side-projektje jó választásnak bizonyult, ugyanis rögtön felhívta az európai indusztriális zenerajongók- és értők figyelmét az új lemezkiadóra.
Folytatáshoz klikk a továbbra ...

Advoxya Records.
First year in Hungary. Second year of activity. The Advoxa-HUN Records was established exactly one year ago. The main reason was the necessity of a legal output to the European and international market due to that geographical position of Budapest. Having let out the first release under the license disc BioMechanical Degeneration "Exoskeleton", (it was a side-project of Vincent from ElectroSyntheticRebellion), the attention at once had drawn to the young label, generally, from the European industrial community.

Advoxya Records.
Первый год в Венгрии. Второй год деятельности.
Венгерское отделение Адвоксия Рекордс образовалось ровно год назад, главной причиной послужила необходимость легального выхода на европейский и международный рынок, чему благоприятствовало месторасположение Будапешта. Выпустив первым релизом по лицензии диск BioMechanical Degeneration "Exoskeleton", первый блин не вышел комом, ибо это был сайд-проект Винсента из ElectroSyntheticRebellion, что сразу же привлекло внимание к молодому лэйблу, по большей части, со стороны европейского индустриального сообщества.
Az Advoxya Records magyarországi tevékenységének első évét és megalapításának második évét ünnepli.
Az Advoxya Records magyarországi képviselete pontosan egy évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit, hogy Budapest előnyös földrajzi elhelyezkedésének köszönhetően kijusson az európai és a nemzetközi piacra. Első hivatalos kiadványa a BioMechanical Degeneration „Exoskeleton" című lemeze volt. Az ElectroSyntheticRebellion együttes tagjának, Vincentnek a side-projektje jó választásnak bizonyult, ugyanis rögtön felhívta az európai indusztriális zenerajongók- és értők figyelmét az új lemezkiadóra.
A következő lemezek kiadásánál az a stratégia alakult ki, hogy saját együttes bázist hoztunk létre, amelynek tagjai új ötletekkel és előremutató zenefejlesztési koncepciókkal rendelkeztek. Támogatni akartuk a magyar ipari zenét, melynek irigylésre méltó múltja és bizonytalan jövője volt, ezért egymás után két debütáló banda Schyzzo.Com + Impact Pulse lemezét adtuk ki. Ezután az Advoxya „régi motorosainak”, a The-Pulsar és a Cyclone B remix-albumai következtek. A 2006-os év legnagyobb orosz indusztriális eseménye volt a moszkvai Wavefall együttes lemezének a megjelentetése. Ez utóbbi három banda az Advoxya orosz „lokomotívja”, s ez nem valami szokatlan dolog, hiszen jelenleg Kelet-Európában virágkorát éli az ipari zene. A tevékenységének első évet a kiadó egy svéd duett, az Instans (a Severe Illusion side-projektje) első albumának megjelentetésével zárja december 15-én.
Hogyan tovább?
Jövőre sok új meglepetéssel és minőségi lemezkiadással rukkolunk elő. Az Advoxya bázisa már ismert és kezdő együttesekkel gazdagodik, hogy csak néhányat soroljunk (a többiről értesülni lehet majd a weboldalunkon) – a cseh Mulphia, amely 2007 fogja megjelentetni a teljes back-katalógusát 2002-től 2006-ig (3 album), valamint az új anyagát. Sorainkban üdvözölhetjük az ausztrál The Crystalline Effect-et is, mely az elismertebbek közt van az elektronikus melankolikus zenei terén a trip-hop-tól a dance industrial-ig bezárólag.
A jövő évi terveinkről és megjelenési dátumokról Újév után tájékoztatjuk részlegesen.
Most pedig néhány szót e év utolsó koncertek résztvevőiről.
2006. december 20-21., Gyár, napijegy - 1200 Fт.
Schyzzo.Com – az egyik legígéretesebb magyar elektronikus zenét játszó együttes, amelynek nagy jövőt jósolhatunk. Idén kiadta a debütáló "Interfears Network" albumát és azonnal az új anyagon kezdett dolgozni, melyet jövő nyáron hallgathatunk meg. A banda zenéje különféle industrial stílusokat ötvöz, melyet egyes nyugat külföldi és orosz fórumokon „danceable noise"-ként azonosítottak, jól képviseli ezt az irányzatot a magyar piacon is, jó kritikákat kapott és határozott elképzelésekkel rendelkezik a továbbfejlődésére vonatkozóan is.
The Pain Machinery – a svéd „egyszemélyes zenekar” Anders Karlsson személyében. Bandája, The Pain Machinery sajnos nem kapott elég elismerést az európai kontinensen, ugyanis az első két lemezét – 2003 "The Venom Is Going Global" + 2005 "Hostile" – az amerikai BLC-records-nál adták ki. Az Advoxya az együttesnek egy exkluzív ep megjelentetését ígérte, mely a teljesen új számok mellett a korábbi anyagok remixeit is tartalmazza. Az együttes fellépett a Wave Gothic Treffen fesztiválon is 2006-ban. Reméljük, hogy az együttműködésünk nem korlátozódik majd egy koncertre és egy lemez kiadására…
Mulphia – hagyományos, divatos új „hell” hangokat nélkülöző, dark-electro zenét játszó cseh banda. Minden jel arra mutat, hogy 2007 lesz a Mulphia „nem hivatalos” éve az Advoxyá-nál, ugyanis mint már említettük, jövőre jelenik meg az együttes teljes back-katalógusa és új hanganyaga.
Immunology – a cseh zenekar újfajta immun-káosszal töltik fel az indusztriális zene olvasztótégelyét, miközben vegyi védőruhába öltözve, nagy toxikus hatású, vírusölő klóroldattal locsolják a nézőket és második világháborús mágikus aknakeresővel gyűrik le az ellenállást. Az együttes gyakran látogat el Magyarországra és egyre több új rajongót fertőz meg ellenállhatatlan brutális ipari zenéjével. Az új ep-je megjelenése előtt jön el hazánkba, melyet az Advoxya évnyitóként 2007. január-februárjában ad ki.Advoxya Records.
First year in Hungary. Second year of activity.
The Advoxa-HUN Records was established exactly one year ago. The main reason was the necessity of a legal output to the European and international market due to that geographical position of Budapest. Having let out the first release under the license disc BioMechanical Degeneration "Exoskeleton", (it was a side-project of Vincent from ElectroSyntheticRebellion), the attention at once had drawn to the young label, generally, from the European industrial community.
During the preparation of following releases strategy of concentration on creation of own base of the musical collectives possessing new ideas and having precise concept on development of the music for years forward had been developed. Supporting industrial movement in Hungary possessed by then enviable electronic last and not clear industrial future, the label made a decision to let out successively two releases of debuting Hungarian bands, namely Schyzzo.Com and Impact Pulse. After them the turn of release a remix-albums from "old" Аdvoxya`s groups - The-Pulsar and Cyclone B had come. Moscow project Wavefall, whose album had been published after, certainly was the brightest musical event on an industrial Russian stage in 2006. All this three groups represent the Russian-speaking echelon of Advoxya that something is not unusual for industrial music experiences, because now this kind of music in the East- European countries is in the period of blossoming. Finishes this first year an album of the Swedish duett Instans (side project of well-known Severe Illusion brings the danceable minimal-electro to you ), which date of release is planned for December 15-th.
What further?
In following year there will be many surprises and qualitative releases, and also the Advoxya’s basis will replenish with known and beginning collectives among which will be (only a few names, the others watch on our site)- band Mulphia from the Czech Republic, for 2007 reprinting the back-catalogue of group since 2002 for 2006 (3 albums), also release of a new material is planned, and we are glad to welcome in our roster Australian group The Crystalline Effect, certainly being the recognized master in creation of electronic melancholic music in a style cocktail from trip-hop up to dancing industrial.
In detail on provisional plans and terms of our future releases in 2007 it will be informed after New year.
Now, some words about participants of the next concerts.
Report`s concerts.
On December, 20-21th, 2006, Gyar, entry per day - 1200 HUF.
Schyzzo.Com - one of the most perspective collectives of the Hungarian electronic stage, possessing in doubtless potential and desire to develop further. Having let out the debut release " Interfears Network " the group immediately was turned to the writing of its new material which release is expected in the summer of next year. Combining various styles of industrial music, this collective, which direction at some Russian and foreign forums have named as „danceable noise", certainly represents the Hungarian industrial stages of the given direction, receiving good critics and possesses precise concepts of the future development.
The Pain Machinery - Swedish "one man-orchestra" - the musician by name Anders Karlsson and its group The Pain Machinery unfortunately does not receive the deserved attention at the European continent owing to that fact, that the group has published its first two albums - 2003 "The Venom Is Going Global" and 2005 "Hostile" on American label BLC. Advoxya has suggested the group to release exclusive ep, including absolutely new tracks and also remixes on its former material. The group took part at the festival Wave Gothic Treffen in 2006. We hope, that our mutual cooperation with group not ends with one concert and ep-release.....
Mulphia - Czech dark-electro in traditional style not subjected to modern “hellish” influences. All foretells that 2007 will be named on Advoxya informal by "the year of Mulphia" for as already told earlier, in coming year the back-catalogue and a new material from this collective will be released.
Immunology - The Czech hospital attendants-desinfectors bring a new wave of chaos in a uniform course of the industrial steam locomotive, watering spectators from hoses by a viruskiller, highly toxic chloric solution and suppressing resistance of the spectators with a magic mine detector from the Second World War in clothes of chemical protection. The group frequently visits Hungary, gradually infecting new and new admirers by a lethal industrial virus. The group comes to the festival before releasing its new ep which will be realized on in January - February next year and will be the first release of Advoxya in 2007.Advoxya Records.
Первый год в Венгрии. Второй год деятельности.
Венгерское отделение Адвоксия Рекордс образовалось ровно год назад, главной причиной послужила необходимость легального выхода на европейский и международный рынок, чему благоприятствовало месторасположение Будапешта. Выпустив первым релизом по лицензии диск BioMechanical Degeneration "Exoskeleton", первый блин не вышел комом, ибо это был сайд-проект Винсента из ElectroSyntheticRebellion, что сразу же привлекло внимание к молодому лэйблу, по большей части, со стороны европейского индустриального сообщества.
В ходе подготовки следующих релизов была разработана стратегия концентрации на создание своей собственной базы музыкальных коллективов, обладающих новыми идеями и имеющими четкие концепции по развитию своей музыки на годы вперед. Поддерживая индустриальное движение в Венгрии, обладавшей к тому времени завидным электронным прошлым и неясным индустриальным будущем, лэйбл принимает решение выпустить подряд два релиза дебютирующих венгерских коллективов, а именно Schyzzo.Com + Impact Pulse. После них настала очередь выпуска ремикс-альбомов от "старичков" Адвоксии - групп The-Pulsar + Cyclone B. Московский проект Wavefall, чей альбом был издан после, безусловно является самым ярким музыкальным событием на индустриальной российской сцене в 2006 году. Все эти три группы представляют русскоязычный эшелон Адвоксии, что не является чем-то необычным, ибо индустриальная музыка переживает в настоящее время на европейском востоке период расцвета. Завершает этот первый год альбом шведского дуэта Instans (проект Severe Illusion), дата релиза которого намечена на 15-ое декабря.
Что дальше?
В следующем году будет много сюрпризов и качественных релизов, а также костяк Адвоксии пополнится известными и начинающими коллективами, в числе которых будет (всего только несколько имен, за остальными следите на нашем сайте) - группа Mulphia из Чехии, на 2007 год запланировано переиздание всего бэк-каталога группы с 2002 года по 2006 год (всего 3 альбома) + выпуск нового материала, а также мы рады приветствовать в своих рядах австралийскую группу The Crystalline Effect, безусловно являющуюся признанным мастером в создании электронной меланхоличной музыки в стилевом коктейле от трип-хоп до танцевального индастриала.
Подробно о примерных планах и сроков наших будущих релизов в 2007 году будет сообщено после Нового года.
Теперь, несколько слов об участниках отчетных концертов.
Отчетные концерты.
20-21 декабря 2006 года, Gyar, вход каждый день - 1200 Фт.
Schyzzo.Com - один из самых перспективных коллективов венгерской электронной сцены, обладающий несомненным потенциалом и желанием развиваться дальше. Выпустив в заканчивающемся году свой дебютный релиз "Interfears Network" группа немедленно принялась за написание материала к своей новой пластинке, которую можно ожидать летом следующего года. Сочетая разнообразные подстили индустриальной музыки, этот коллектив, направление которого на некоторых российских и зарубежных форумах окрестили как "danceable noise", безусловно представляет лицо венгерской индустральной сцены данного направления, получая хорошую критику и обладает четкими концепциями своего будущего развития.
The Pain Machinery - шведский "человек-оркестр" - музыкант по имени Андерс Карлссон и его группа The Pain Machinery к сожалению не получает заслуженного внимания на европейском континенте благодаря тому факту, что первые свои два альбома – 2003 "The Venom Is Going Global" + 2005 "Hostile" группа издала на американском лэйбле BLC. Адвоксия предложила группе издать экслюзивный эпи, включающий наравне с абсолютно новыми трэками также ремиксы на его прежний материал. Группа выступала на фестивале Wave Gothic Treffen в 2006 году. Мы надеемся, что наше взаимное сотрудничество с группой не закончиться одним концертом и выпуском эпи, а впрочем, время покажет.....
Mulphia - чешское dark-electro в своем традиционном, не подверженном новомодным влияниям стиле. Все предвещает то, что 2007 год будет назван на Адвоксии неофициальным "годом Mulphia", ибо, как уже упомяналось раньше, в наступающем году будет издан весь каталог + новый материал от этого коллектива.
Immunology - чешские санитары-дезинфекторы вносят новую волну хаоса в равномерный ход индустриального паровоза, поливая зрителей из шлангов антивирусным высокотоксичным хлорным раствором и подавляя сопротивление зрителей воздействием магического миноискателя времен Второй Мировой Войны в одежде войск химической защиты. Группа является довольно частым гостем в Венгрии, постепенно заражая все новых и новых поклонников летальным индустриальным вирусом. Группа приезжает в предверии своего нового эпи, который будет реализован на стыке января и февраля месяцев наступающего года и будет являться первым релизом Адвоксии в 2007 году.
  

 
· More about News, information


Most read story about News, information:
Mulphia - Bleeding Printer Friendly Printer Friendly