www.advoxya-shop.com www.advoxya-records.com
News
Archiv
Releases
Bands
Press
Live
Downloads
Partners
Contact
GDPR

GDPR szabalyzat magyarul


 

 <https://www.gdpr.info.hu/>


<https://www.gdpr.info.hu/blog>


AZ EUROPAI PARLAMENT ES A TANACS (EU) 2016/679 RENDELETE


(2016. aprilis 27.)


a termeszetes szemelyeknek a szemelyes adatok kezelese tekinteteben

torteno vedelmerol es az ilyen adatok szabad aramlasarol, valamint a

95/46/EK rendelet hatalyon kivul helyezeserol (altalanos adatvedelmi

rendelet)


(EGT-vonatkozasu szoveg)AZ EUROPAI PARLAMENT ES AZ EUROPAI UNIO TANACSA,


tekintettel az Europai Unio mukodeserol szolo szerzodesre es kulonosen

annak 16. cikkere,


tekintettel az Europai Bizottsag javaslatara,


a jogalkotasi aktus tervezete nemzeti parlamenteknek valo megkuldeset

kovetoen,


tekintettel az Europai Gazdasagi es Szocialis Bizottsag velemenyere (1)

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/,


tekintettel a Regiok Bizottsaganak velemenyere (2)

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/,


rendes jogalkotasi eljaras kereteben (3)

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/,


mivel:


(1) A termeszetes szemelyek szemelyes adataik kezelesevel osszefuggo

vedelme alapveto jog. Az Europai Unio Alapjogi Chartaja (Charta) 8.

cikkenek (1) bekezdese es az Europai Unio mukodeserol szolo szerzodes

(EUMSZ) 16. cikkenek (1) bekezdese rogziti, hogy mindenkinek joga van a

ra vonatkozo szemelyes adatok vedelmehez.


(2) A termeszetes szemelyek szemelyes adataik kezelesevel osszefuggo

vedelmehez kapcsolodo elvek es szabalyok a termeszetes szemelyek

allampolgarsagatol es lakohelyetol fuggetlenul tiszteletben tartjak e

termeszetes szemelyek alapveto jogait es szabadsagait, kulonosen, ami a

szemelyes adataik vedelmehez valo jogukat illeti. Ez hozzajarul a

szabadsagon, a biztonsagon es a jog ervenyesulesen alapulo terseg,

valamint a gazdasagi unio megteremtesehez, a gazdasagi es tarsadalmi

fejlodeshez, a belso piacon beluli gazdasagok erosodesehez es

konvergenciajahoz, valamint a termeszetes szemelyek joletehez.


(3) A 95/46/EK europai parlamenti es tanacsi iranyelv (4)

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/ celja,

hogy harmonizalja az adatkezelesi tevekenysegek tekinteteben a

termeszetes szemelyek alapveto jogainak es szabadsagainak vedelmet,

valamint, hogy biztositsa a szemelyes adatok tagallamok kozotti szabad

aramlasat.


(4) A szemelyes adatok kezeleset az emberiseg szolgalataba kell

allitani. A szemelyes adatok vedelmehez valo jog nem abszolut jog, azt

az aranyossag elvevel osszhangban, a tarsadalomban betoltott szerepenek

fuggvenyeben kell figyelembe venni, egyensulyban mas alapveto jogokkal.

Ez a rendelet minden alapveto jogot tiszteletben tart, es szem elott

tartja a Chartaban elismert es a Szerzodesekben rogzitett szabadsagokat

es elveket, kulonosen ami a magan- es a csaladi elet, az otthon es a

kapcsolattartas tiszteletben tartasahoz es a szemelyes adatok

vedelmehez, a gondolat-, a lelkiismeret- es a vallasszabadsaghoz, a

velemenynyilvanitas szabadsagahoz es a tajekozodas szabadsagahoz, a

vallalkozas szabadsagahoz, a hatekony jogorvoslathoz es a tisztesseges

eljarashoz, es a kulturalis, vallasi es nyelvi sokfeleseghez valo jogot

illeti.


(5) A belso piac mukodesebol eredo gazdasagi es tarsadalmi integracio

lenyegesen megnovelte a szemelyes adatok hatarokon atnyulo aramlasat.

Megnovekedett az allami es a maganszereplok, koztuk a termeszetes

szemelyek, egyesuletek es a vallalkozasok kozott Unio-szerte zajlo

szemelyes adatok csereje. Az unios jog egyuttmukodesre es szemelyes

adatok cserejere kotelezi tagallamok nemzeti hatosagait annak erdekeben,

hogy kepesek legyenek feladataikat ellatni, illetve hogy mas tagallam

hatosagai neveben eljarjanak.


(6) A gyors technologiai fejlodes es a globalizacio uj kihivasok ele

allitotta a szemelyes adatok vedelmet. A szemelyes adatok gyujtese es

megosztasa jelentos mertekben megnott. A technologia a vallalkozasok es

a kozhatalmi szervek szamara tevekenyseguk folytatasahoz a szemelyes

adatok felhasznalasat minden eddiginel nagyobb mertekben lehetove teszi.

Az emberek egyre nagyobb mertekben hoznak nyilvanossagra es tesznek

globalis szinten elerhetove szemelyes adatokat. A technologia egyarant

atalakitotta a gazdasagi es a tarsadalmi eletet, es egyre inkabb

elosegiti a szemelyes adatok Union beluli szabad aramlasat es a

szemelyes adatok harmadik orszagok es nemzetkozi szervezetek reszere

torteno tovabbitasat, biztositva egyuttal a szemelyes adatok magas

szintu vedelmet.


(7) E fejlemenyek egy olyan szilard es az eddiginel kovetkezetesebb

unios adatvedelmi keretet igenyelnek, amelyet eros kikenyszerithetoseg

tamogat, hiszen a bizalom megteremtese fontos a digitalis gazdasag belso

piaci fejlodesehez. A termeszetes szemelyek szamara biztositani kell,

hogy sajat szemelyes adataik felett maguk rendelkezzenek. A termeszetes

szemelyek, a gazdasagi szereplok es a kozhatalmi szervek szamara a

jogbiztonsagot es a gyakorlati biztonsagot fokozni kell.


(8) Ha e rendelet ugy rendelkezik, hogy a benne foglalt szabalyokat

tagallami jog altal pontositani, illetve korlatozni lehet, a tagallamok

e rendelet egyes elemeit beepithetik a nemzeti jogukba, ha az a

koherencia biztositasahoz, valamint ahhoz szukseges, hogy a nemzeti

rendelkezesek a hatalyuk ala tartozo szemelyek szamara erthetok legyenek.


(9) A 95/46/EK iranyelv celkituzesei es elvei tovabbra is ervenyesek,

azonban az iranyelv nem akadalyozta meg sem azt, hogy az Unio

tagallamaiban az adatvedelem vegrehajtasa szettagolt modon valosuljon

meg, sem a jogbizonytalansagot, sem pedig azt, hogy szeles korben az a

benyomas alakuljon ki, hogy termeszetes szemely vedelme – kulonosen az

online tevekenysegek eseteben – jelentos kockazatoknak van kiteve. Az a

teny, hogy a szemelyes adatok kezelese tekinteteben a termeszetes

szemelyek jogai es szabadsagai egyes tagallamokban eltero szintu

vedelmet elveznek, kulonosen, ami szemelyes adatok vedelmehez valo jogot

illeti, a szemelyes adatok Unioban torteno szabad aramlasanak utjaban

allhat. Ebbol eredoen ezek az elteresek a gazdasagi tevekenysegek unios

szinten valo folytatasanak akadalyat kepezhetik, torzithatjak a

versenyt, es hatraltathatjak a hatosagokat az unios jog szerinti

feladataik ellatasaban. A jogok es szabadsagok vedelmi szintjeben

mutatkozo ilyen elteresek a 95/46/EK iranyelv vegrehajtasaban es

alkalmazasaban fennallo elteresekre vezethetok vissza.


(10) A termeszetes szemelyek kovetkezetes es magas szintu vedelmenek

biztositasa es a szemelyes adatok Union beluli aramlasa elotti akadalyok

elharitasa erdekeben a termeszetes szemelyeknek az ilyen adatok

kezelesevel osszefuggesben fennallo jogait es szabadsagait minden

tagallamban azonos szintu vedelemben kell reszesiteni. A termeszetes

szemelyeknek a szemelyes adataik kezelesehez kapcsolodo alapveto jogai

es szabadsagai vedelmere vonatkozo szabalyok kovetkezetes es egyseges

alkalmazasat az Unio egesz teruleten biztositani kell. A tagallamok

szamara lehetove kell tenni, hogy az e rendeletben foglalt szabalyok

alkalmazasat pontosito nemzeti rendelkezeseket tartsanak fenn vagy

vezessenek be, ha a szemelyes adatok kezelesere jogi kotelezettseg

teljesitesehez, illetve kozerdekbol vagy az adatkezelore ruhazott

kozhatalmi jogositvany gyakorlasa kereteben vegzett feladat

vegrehajtasahoz szukseges. A 95/46/EK iranyelvet vegrehajto altalanos es

horizontalis adatvedelmi jogszabalyokhoz kapcsolodoan a tagallamok

szamos agazatspecifikus jogszabalyt hoztak azokon a teruleteken, ahol

konkretabb rendelkezesekre van szukseg. Ez a rendelet a tagallamok

szamara mozgasteret biztosit ahhoz, hogy pontositsak a benne

meghatarozott szabalyokat, ideertve a szemelyes adatok kulonleges

kategoriaira („kulonleges adatok”) vonatkozokat is. Ennyiben tehat ez a

rendelet nem zarja ki olyan tagallami jog elfogadasat, amely

meghatarozza a kulonleges adatkezelesi helyzetek korulmenyeit, ezen

belul pontosabban megallapitja, hogy milyen feltetelek mellett jogszeru

a szemelyes adatok kezelese.


(11) Ahhoz, hogy a szemelyes adatok az Unio egesz teruleten hatekony

vedelemben reszesuljenek, az erintettek jogait, valamint a szemelyes

adatokat kezelo, illetve az adatkezelest meghatarozo szemelyek

kotelezettsegeit megerositeni es reszletesen meghatarozni szukseges,

ugyanakkor pedig az egyes tagallamokban a szemelyes adatok vedelmere

vonatkozo szabalyok betartasanak ellenorzesehez es biztositasahoz

egyenerteku hataskort is biztositani szukseges, es a jogsertokre azonos

szankciokat kell alkalmazni.


(12) Az EUMSZ 16. cikkenek (2) bekezdese felhatalmazza az Europai

Parlamentet es a Tanacsot a termeszetes szemelyeknek a szemelyes adatok

kezelese tekinteteben torteno vedelmere es a szemelyes adatok szabad

aramlasara vonatkozo szabalyok megallapitasara.


(13) A termeszetes szemelyek egyseges, unios-szintu vedelmenek

biztositasa, valamint a szemelyes adatok belso piacon valo szabad

aramlasat akadalyozo elteresek megelozese erdekeben rendelettel kell

biztositani a jogbiztonsagot es az attekinthetoseget valamennyi tagallam

gazdasagi szereploi reszere – beleertve a mikro-, kis- es

kozepvallalkozasokat is –, tovabba rendelettel kell biztositani a

termeszetes szemelyek reszere minden tagallamban azonos szintu, jogi

uton ervenyesitheto jogokat es kotelezettsegeket, az adatkezelok es

adatfeldolgozok szamara azonos felelosseget, a szemelyes adatok

kezelesenek kovetkezetes nyomon koveteset, valamennyi tagallamban azonos

szankciok alkalmazasat, es a kulonbozo tagallamok felugyeleti hatosagai

kozotti hatekony egyuttmukodest. A belso piac megfelelo mukodese

erdekeben a szemelyes adatok Union beluli szabad aramlasat a termeszetes

szemelyeknek a szemelyes adatok kezelese tekinteteben torteno vedelmevel

osszefuggo okokbol nem szabad korlatozni vagy megtiltani. A mikro-, kis-

es kozepvallalkozasok sajatos helyzetenek figyelembevetele erdekeben a

250 fonel kevesebb szemelyt foglalkoztato szervezetek eseteben e

rendelet a nyilvantartas vezetese tekinteteben elterest tartalmaz.

Emellett, e rendelet alkalmazasa soran az unios intezmenyeket es

szerveket, es a tagallamokat es azok felugyeleti hatosagait osztonozni

kell, hogy vegyek figyelembe a mikro-, kis- es kozepvallalkozasok

sajatos szuksegleteit. A mikro-, kis- es kozepvallalkozasok fogalma

kapcsan a 2003/361/EK bizottsagi ajanlas (5)

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/ mellekletenek

2. cikket kell alapul venni.


(14) A termeszetes szemelyeket a szemelyes adataik kezelesevel

kapcsolatban e rendelet alapjan nyujtott vedelem allampolgarsaguktol es

lakohelyuktol fuggetlenul megilleti. E rendelet hatalya nem terjed ki az

olyan szemelyes adatkezelesre, amely jogi szemelyekre, illetve amely

kulonosen olyan vallalkozasokra vonatkozik, amelyeket jogi szemelykent

hoztak letre, beleertve a jogi szemely nevet es formajat, valamint a

jogi szemely elerhetosegere vonatkozo adatokat.


(15) A komoly szabaly-kerulesi kockazat veszelyenek elkerulese erdekeben

a termeszetes szemelyek vedelmenek technologiailag semlegesnek kell

lennie es nem fugghet a felhasznalt technikai megoldasoktol. A

termeszetes szemelyek vedelme a szemelyes adatok automatizalt eszkozok

utjan vegzett kezelese mellett a manualis kezelesre is vonatkozik, ha a

szemelyes adatokat nyilvantartasi rendszerben taroljak vagy kivanjak

tarolni. Olyan iratok, illetve iratok csoportjai, es azok boritooldalai,

amelyek nem rendszerezettek meghatarozott szempontok szerint, nem

tartoznak e rendelet hatalya ala.


(16) E rendelet nem vonatkozik az alapveto jogok es szabadsagok olyan

tevekenysegekkel kapcsolatos vedelmere, illetve a szemelyes adatok olyan

tevekenysegekkel kapcsolatos szabad aramlasara, amelyek az unios jog

hatalyan kivul esnek, mint peldaul a nemzetbiztonsaggal kapcsolatos

tevekenysegek. Nem tartozik e rendelet hatalya ala a tagallamok altal

olyan tevekenysegek kereteben vegzett szemelyes adatok kezelese sem,

amelyeket a tagallamok az Unio kozos kul- es biztonsagpolitikajaval

osszefuggesben vegeznek.


(17) A szemelyes adatok unios intezmenyek, szervek, hivatalok es

ugynoksegek altali kezelesere a 45/2001/EK europai parlamenti es tanacsi

rendelet (6)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/ vonatkozik.

A 45/2001/EK rendeletet, valamint a szemelyes adatok ilyen kezelesere

vonatkozo egyeb unios jogi aktusokat az e rendeletben foglalt elvekhez

es szabalyokhoz hozza kell igazitani, es e rendelet fenyeben kell

alkalmazni. Annak erdekeben, hogy az Unioban szigoru es koherens

adatvedelmi keret jojjon letre es annak erdekeben, hogy e ket jogszabaly

alkalmazasa egy idoben kezdodhessen meg, e rendelet elfogadasat a

45/2001/EK rendelet szukseges kiigazitasa koveti.


(18) Ez a rendelet nem alkalmazando a szemelyes adatoknak a termeszetes

szemely altal kizarolag szemelyes vagy otthoni tevekenyseg kereteben

vegzett kezelesere, amely igy semmilyen szakmai vagy uzleti

tevekenyseggel nem hozhato osszefuggesbe. Szemelyes vagy otthoni

tevekenysegnek minosul peldaul a levelezes, a cimtarolas, valamint az

emlitett szemelyes es otthoni tevekenysegek kereteben vegzett, kozossegi

halozatokon torte o kapcsolattartas es online tevekenysegek. E

rendeletet kell alkalmazni azonban azokra az adatkezelokre es

adatfeldolgozokra, akik a szemelyes adatok ilyen szemelyes vagy otthoni

tevekenyseg kereteben vegzett kezelesehez az eszkozoket biztositjak.


(19) A szemelyes adatoknak az illetekes hatosagok altal buncselekmenyek

megelozese, nyomozasa, felderitese, a vadeljaras lefolytatasa vagy

buntetojogi szankciok vegrehajtasa celjabol, ezeken belul ideertve a

kozbiztonsagot fenyegeto veszelyekkel szembeni vedelem es e veszelyek

megelozese celjabol vegzett kezelese vonatkozasaban a termeszetes

szemelyek vedelme, valamint az ilyen adatok szabad aramlasa kulon unios

jogi aktus targyat kepezi. E rendelet ezert az e celok erdekeben vegzett

adatkezelesi tevekenysegekre nem alkalmazando. Ugyanakkor a kozhatalmi

szervek e rendelet alapjan vegzett szemelyes adatkezeleset, ha az

adatokat a fenti celok erdekeben hasznaljak fel, a kifejezetten erre

vonatkozo kulon unios jogi aktusnak, az (EU) 2016/680 europai parlamenti

es tanacsi iranyelvnek (7)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/ kell

szabalyoznia. A tagallamok az (EU) 2016/680 iranyelv szerinti illetekes

hatosagokat megbizhatjak olyan egyeb feladatokkal is, amelyeknek

ellatasa nem feltetlenul a buncselekmenyek megelozese, nyomozasa,

felderitese vagy a vadeljaras lefolytatasa vagy buntetojogi szankciok

vegrehajtasa, illetve nem a kozbiztonsagot fenyegeto veszelyekkel

szembeni vedelem es e veszelyek megelozese celjabol tortenik, ebben az

esetben a szemelyes adatoknak az emlitett egyeb celokbol torteno,

egyebirant az unios jog hatalya ala tartozo kezelese e rendelet hatalya

ala tartozik.


Az emlitett illetekes hatosagok altal az e rendelet hatalya ala tartozo

celokbol vegzett szemelyesadat-kezelesre vonatkozoan a tagallamok

szamara lehetove kell tenni, hogy konkretabb rendelkezeseket tartsanak

fenn vagy vezessenek be annak erdekeben, hogy kiigazitsak az e

rendeletben foglalt szabalyok alkalmazasat. Ezekben a rendelkezesekben a

tagallamok – alkotmanyos, szervezeti es kozigazgatasi szerkezetuket

figyelembe veve – pontosabban meghatarozhatjak az emlitett illetekes

hatosagok altal az emlitett egyeb celokbol vegzett

szemelyesadat-kezelesre vonatkozo egyedi kovetelmenyeket. Azokban az

esetekben, amikor a szemelyes adatok maganfel szervezetek altali

kezelese e rendelet hatalya ala esik, e rendelet kereteben lehetoseget

kell biztositani a tagallamok szamara, hogy – bizonyos kulonos

feltetelek mellett – egyes jogokra es kotelezettsegekre vonatkozoan jogi

korlatozast alkalmazzanak, felteve hogy e korlatozas egy demokratikus

tarsadalomban szukseges es aranyos intezkedesnek minosul bizonyos fontos

erdekek vedelme – igy peldaul a kozbiztonsag, valamint a buncselekmenyek

megelozese, nyomozasa, felderitese es a vadeljaras lefolytatasa, illetve

buntetojogi szankciok vegrehajtasa, ezeken belul ideertve a

kozbiztonsagot fenyegeto veszelyekkel szembeni vedelmet es e veszelyek

megelozeset – erdekeben. Ennek peldaul a penzmosas elleni kuzdelem es a

bunugyi szakertoi laboratoriumok vonatkozasaban van jelentosege.


(20) Bar ezt a rendeletet a birosagok es mas igazsagugyi hatosagok

tevekenysegeire is alkalmazni kell, az unios, illetve a tagallami jog a

szemelyes adatok kezelesevel osszefuggesben a birosagok es mas

igazsagugyi hatosagok altal vegzett kezelesi muveleteket es eljarasokat

pontosabban meghatarozhatja. Annak erdekeben, hogy az

igazsagszolgaltatasi feladataik ellatasa soran, beleertve a

donteshozatalt is, biztositva legyen a biroi kar fuggetlensege, a

felugyeleti hatosagok hataskore nem terjedhet ki a szemelyes adatok

olyan kezelesere, amelyet a birosagok igazsagszolgaltatasi

feladatkorukben eljarva vegeznek. Lehetove kell tenni, hogy az ilyen

adatkezelesi muveletek felugyeletevel a tagallamok igazsagugyi

rendszeren belul olyan szakosodott szerveket bizzanak meg, amelyek

elsosorban biztositjak az e rendeletben foglalt szabalyoknak valo

megfelelest, novelik a biroi kar tudatossagat az e rendelet szerinti

kotelezettsegeik tekinteteben es kezelik az emlitett adatkezelesi

tevekenyseggel kapcsolatos panaszokat.


(21) Ez a rendelet nem erinti a 2000/31/EK europai parlamenti es tanacsi

iranyelv (8)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/,

es kulonosen az iranyelv 12–15. cikkei szerinti, a kozvetito

szolgaltatok felelossegere vonatkozo szabalyok alkalmazasat. Az emlitett

iranyelv a belso piac megfelelo mukodesehez azzal jarul hozza, hogy

biztositja az informacios tarsadalommal osszefuggo szolgaltatasok

tagallamok kozotti szabad mozgasat.


(22) Az adatkezelo vagy adatfeldolgozo a tevekenysegi helyen folytatott

mukodese soran, az Unio teruleten vegzett barmely szemelyesadat-kezelest

e rendelettel osszhangban kell vegezni, tekintet nelkul arra, hogy maga

az adatkezeles az Unio teruleten tortenik-e. A tevekenysegi hely

valamely tevekenyseg tenyleges es valos, tartos jelleget biztosito

keretek kozotti gyakorlasat feltetelezi. E keretek jogi formaja – legyen

szo akar fiokteleprol vagy jogi szemelyiseggel rendelkezo

leanyvallalatrol – e tekintetben nem meghatarozo tenyezo.


(23) Annak biztositasa erdekeben, hogy a termeszetes szemelyeket e

rendelet szerinti vedelemtol ne lehessen megfosztani, helyenvalo, hogy

ha az adatkezelesi tevekenysegek termekeknek vagy szolgaltatasoknak az

emlitett erintettek reszere torteno nyujtasahoz kapcsolodnak, az Unioban

tevekenysegi hellyel nem rendelkezo adatkezelo vagy adatfeldolgozo az

Unioban tartozkodo erintettek szemelyes adatainak kezeleset e rendelet

betartasaval vegezze, fuggetlenul attol, hogy ahhoz tarsul-e kifizetes.

Annak megallapitasa erdekeben, hogy az ilyen adatkezelo vagy

adatfeldolgozo kinal-e termekeket es szolgaltatasokat Unio teruleten

levo erintetteknek, meg kell bizonyosodni arrol, hogy nyilvanvalo-e,

hogy az adatkezelo vagy adatfeldolgozo az Unio egy vagy tobb

tagallamaban az erintettek szamara szolgaltatasokat tervez nyujtani. Nem

tekintendo e szandek nyilvanvalo jelenek az a puszta teny, hogy az

adatkezelo, adatfeldolgozo vagy valamely kozvetito honlapja, e-mail cime

vagy mas elerhetosege hozzaferheto az Unio teruleten, sem pedig az

adatkezelo tevekenysegi helye szerinti harmadik orszagban altalanosan

hasznalt nyelv hasznalata, ha viszont peldaul az adatkezelo olyan

nyelvet vagy penznemet hasznal, amely egy vagy tobb tagallamban is

altalanosan hasznalatos, es igy lehetoseget biztosit termekeknek es

szolgaltatasoknak az emlitett masik nyelven torteno megrendelesere, vagy

az Unioban tartozkodo fogyasztokra vagy felhasznalokra tesz utalast, az

egyertelmuen jelezheti, hogy az adatkezelo emlitett erintetteknek az

Unio teruleten termekeket vagy szolgaltatasokat szandekozik kinalni.


(24) Az Unioban tartozkodo erintettek szemelyes adatainak az Unioban

tevekenysegi hellyel nem rendelkezo adatkezelo vagy adatfeldolgozo

altali kezelese abban az esetben is e rendelet hatalya ala tartozik,

amennyiben az erintettek Union beluli magatartasanak a megfigyelesehez

kapcsolodnak. Annak meghatarozasa, hogy az adatkezeles az erintettek

magatartasanak megfigyelesenek minosul-e, meg kell megvizsgalni, hogy a

termeszetes szemelyeket nyomon kovetik-e az interneten, illetve ezt

kovetoen a termeszetes szemely profiljanak megalkotasat is magaban

foglalo adatkezelesi technikakat alkalmaznak-e, annak erdekeben, hogy

elsosorban a termeszetes szemelyre vonatkozo donteseket hozzanak,

valamint, hogy elemezzek vagy elore jelezzek a termeszetes szemely

szemelyes preferenciait, magatartasat vagy beallitottsagat.


(25) Ha a nemzetkozi kozjog ertelmeben valamely tagallam jogat kell

alkalmazni, e rendeletet kell alkalmazni az Unioban tevekenysegi hellyel

nem rendelkezo adatkezelokre is, igy peldaul a tagallamok diplomaciai

vagy konzuli kepviseleteire.


(26) Az adatvedelem elveit minden azonositott vagy azonosithato

termeszetes szemelyre vonatkozo informacio eseteben alkalmazni kell. Az

alnevesitett szemelyes adatok, amelyeket tovabbi informacio

felhasznalasaval valamely termeszetes szemellyel kapcsolatba lehet

hozni, azonosithato termeszetes szemelyre vonatkozo adatnak kell

tekinteni. Valamely termeszetes szemely azonosithatosaganak

meghatarozasakor minden olyan modszert figyelembe kell venni – ideertve

peldaul a megjelolest –, amelyrol eszszeruen feltetelezheto, hogy az

adatkezelo vagy mas szemely a termeszetes szemely kozvetlen vagy

kozvetett azonositasara felhasznalhatja. Annak meghatarozasakor, hogy

mely eszkozokrol feltetelezheto eszszeruen, hogy egy adott termeszetes

szemely azonositasara fogjak felhasznalni, az osszes objektiv tenyezot

figyelembe kell venni, igy peldaul az azonositas koltsegeit es

idoigenyet, szamitasba veve az adatkezeleskor rendelkezesre allo

technologiakat, es a technologia fejlodeset. Az adatvedelem elveit ennek

megfeleloen az anonim informaciokra nem kell alkalmazni, nevezetesen

olyan informaciokra, amelyek nem azonositott vagy azonosithato

termeszetes szemelyre vonatkoznak, valamint az olyan szemelyes adatokra,

amelyeket olyan modon anonimizaltak, amelynek kovetkezteben az erintett

nem vagy tobbe nem azonosithato. Ez a rendelet ezert nem vonatkozik az

ilyen anonim informaciok kezelesere, a statisztikai vagy kutatasi celu

adatkezelest is ideertve.

(27) Ezt a rendelet nem kell alkalmazni az elhunyt szemelyekkel

kapcsolatos szemelyes adatokra. A tagallamok szamara lehetove kell

tenni, hogy az elhunyt szemelyek szemelyes adatainak kezeleset szabalyozzak.


(28) A szemelyes adatok alnevesitese csokkentheti az erintettek szamara

a kockazatokat, valamint segithet az adatkezeloknek es az

adatfeldolgozoknak abban, hogy az adatvedelmi kotelezettsegeiknek

megfeleljenek. Az „alnevesites” e rendeletbe torteno kifejezett

bevezetese nem iranyul mas adatvedelmi intezkedes kizarasara.


(29) Az alnevesites szemelyes adatok kezelese soran torteno

alkalmazasanak osztonzese celjabol lehetove kell tenni az alnevesitesre

iranyulo intezkedesek es az altalanos elemzes egyideju alkalmazasat

egyazon adatkezelo szervezeten belul, amennyiben az adatkezelo meghozta

azokat a technikai es szervezesi intezkedeseket, amelyek e rendelet az

erintett adatkezeles vonatkozasaban torteno vegrehajtasahoz szuksegesek,

tovabba biztositja, hogy az ahhoz szukseges tovabbi informaciokat, amely

altal a szemelyes adatokat egy adott erintetthez lehessen kapcsolni,

elkulonitve taroljak. A szemelyes adatokat kezelo adatkezelo megjeloli,

hogy ugyanazon a szervezeten belul ki minosul feljogositott szemelyek.


(30) A termeszetes szemelyek osszefuggesbe hozhatok az altaluk hasznalt

keszulekek, alkalmazasok, eszkozok es protokollok altal rendelkezesre

bocsatott online azonositokkal, peldaul IP-cimekkel es

cookie-azonositokkal, valamint egyeb azonositokkal, peldaul

radiofrekvencias azonosito cimkekkel. Ezaltal olyan nyomok

keletkezhetnek, amelyek egyedi azonositokkal es a szerverek altal

fogadott egyeb informaciokkal osszekapcsolva felhasznalhatok a

termeszetes szemelyes profiljanak letrehozasara es az adott szemely

azonositasara.


(31) Azok a kozhatalmi szervek, amelyekkel hivatalos feladataikkal

kapcsolatos jogi kotelezettsegeik kereteben szemelyes adatokat kozolnek,

igy peldaul az ado- es vamhatosagok, a penzugyi nyomozoegysegek, a

fuggetlen kozigazgatasi hatosagok, valamint az ertekpapirpiacok

szabalyozasaert es felugyeleteert felelos penzugyi hatosagok nem

tekinthetok cimzettnek, amikor olyan szemelyes adatokat kapnak, amelyek

az unios vagy a tagallami jog alapjan egy konkret kozerdeku vizsgalat

lefolytatasahoz szuksegesek. A kozhatalmi szervek nyilvanossagra hozatal

iranti kerelmeit eseti alapon, irasban, indokolassal ellatva kell

benyujtani, es azok nem vonatkozhatnak teljes nyilvantartasi

rendszerekre, illetve nem eredmenyezhetik nyilvantartasi rendszerek

osszekapcsolasat. Az emlitett szemelyes adatok e kozhatalmi szervek

altali kezelese soran – az adatkezeles celjanak megfe – a vonatkozo

adatvedelmi szabalyokat be kell tartani.


(32) Az adatkezelesre csak akkor kerulhet sor, ha az erintett egyertelmu

megerosito cselekedettel, peldaul irasbeli – ideertve az elektronikus

uton tett –, vagy szobeli nyilatkozattal onkentes, konkret,

tajekoztatason alapulo es egyertelmu hozzajarulasat adja a termeszetes

szemelyt erinto szemelyes adatok kezelesehez. Ilyen hozzajarulasnak

minosul az is, ha az erintett valamely internetes honlap megtekintese

soran bejelol egy erre vonatkozo negyzetet, az informacios tarsadalommal

osszefuggo szolgaltatasok igenybevetele soran erre vonatkozo technikai

beallitasokat hajt vegre, valamint barmely egyeb olyan nyilatkozat vagy

cselekedet is, amely az adott osszefuggesben az erintett hozzajarulasat

szemelyes adatainak tervezett kezelesehez egyertelmuen jelzi. A

hallgatas, az elore bejelolt negyzet vagy a nem cselekves ezert nem

minosul hozzajarulasnak. A hozzajarulas az ugyanazon cel vagy celok

erdekeben vegzett osszes adatkezelesi tevekenysegre kiterjed. Ha az

adatkezeles egyszerre tobb celt is szolgal, akkor a hozzajarulast az

osszes adatkezelesi celra vonatkozoan meg kell adni. Ha az erintett

hozzajarulasat elektronikus felkerest kovetoen adja meg, a felkeresnek

egyertelmunek es tomornek kell lennie, es az nem gatolhatja

szuksegtelenul azon szolgaltatas igenybevetelet, amely vonatkozasaban a

hozzajarulast kerik.


(33) Gyakran nem lehetseges a tudomanyos kutatasi celu

szemelyesadat-kezeles celjat az adatgyujtes idopontjaban teljes

mertekben azonositani. Ezert lehetove kell tenni az erintettek szamara,

hogy a tudomanyos kutatas bizonyos teruleteire vonatkozoan

hozzajarulasukat adjak az adatkezeleshez, betartva a tudomanyos

kutatasokra vonatkozo, elismert etikai eloirasokat. Az erintettek

szamara biztositani kell annak lehetoseget, hogy – annyiban, ha a celok

ezt lehetove teszik – csak egyes kutatasi teruletekre vagy a kutatasi

projekteknek csupan bizonyos reszeire vonatkozoan adjanak hozzajarulast.


(34) A genetikai adatot olyan, a termeszetes szemely orokolt vagy

szerzett genetikai jellemzoivel osszefuggo szemelyes adatkent kell

meghatarozni, es amely az erintett szemelytol vett biologiai minta

elemzesenek – kulonosen kromoszomaelemzesnek, illetve a

dezoxiribonukleinsav (DNS) vagy a ribonukleinsav (RNS) vizsgalatanak,

vagy az ezekbol nyerheto informaciokkal megegyezo informaciok kinyereset

lehetove tevo barmilyen mas elem vizsgalatanak – az eredmenye.


(35) Az egeszsegugyi szemelyes adatok koze tartoznak az erintett

egeszsegi allapotara vonatkozo olyan adatok, amelyek informaciot

hordoznak az erintett multbeli, jelenlegi vagy jovobeli testi vagy

pszichikai egeszsegi allapotarol. Ide tartoznak az alabbiak: a

termeszetes szemelyre vonatkozo olyan szemelyes adatok, amelyeket az

egyennek a 2011/24/EU europai parlamenti es tanacsi iranyelvben (9)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/ emlitett

egeszsegugyi szolgaltatasok celjabol torteno nyilvantartasba vetel, vagy

ilyen szolgaltatasok nyujtasa soran gyujtottek, a termeszetes szemely

egeszsegugyi celokbol torteno egyeni azonositasa erdekeben hozza rendelt

szam, jel vagy adat, valamely testresz vagy a testet alkoto anyag –

beleertve a genetikai adatokat es a biologiai mintakat is –

tesztelesebol vagy vizsgalatabol szarmazo informaciok, es barmilyen,

peldaul az erintett betegsegevel, fogyatekossagaval,

betegsegkockazataval, kortortenetevel, klinikai kezelesevel vagy

fiziologiai vagy orvosbiologiai allapotaval kapcsolatos informacio,

fuggetlenul annak forrasatol, amely lehet peldaul orvos vagy egyeb

egeszsegugyi dolgozo, korhaz, orvostechnikai eszkoz vagy in vitro

diagnosztikai teszt.


(36) Az adatkezelo Union beluli tevekenysegi kozpontja az Union beluli

kozponti ugyvitelenek helye, kiveve, ha a szemelyes adatok kezelesenek

celjaira es eszkozeire vonatkozo donteseket az adatkezelo egy masik

Union beluli tevekenysegi helyen hozzak, amely esetben ez utobbi masik

tevekenysegi kozpontot kell a tevekenysegi kozpontnak tekinteni. Az

adatkezelo Union beluli tevekenysegi kozpontjat objektiv szempontok

alapjan kell meghatarozni, es e fogalom magaban foglalja az adatkezeles

celjara es eszkozeire vonatkozo fo donteseket meghatarozo ugyvezetesi

tevekenyseg tenyleges es valos, tartos jelleget biztosito korulmenyek

kozotti gyakorlasat. E szempont nem fugghet attol, hogy a szemelyes

adatok kezelese a szoban forgo helyszinen zajlik-e. A szemelyes adatok

kezelesere szolgalo muszaki eszkozok jelenlete es hasznalata, illetve az

adatkezelesi tevekenyseg onmagaban nem jar tevekenysegi kozpontkent valo

minositessel, es ezert nem meghatarozo szempontja a tevekenysegi

kozpontnak. Az adatfeldolgozo tevekenysegi kozpontja az Union beluli

kozponti ugyvitelenek helye kell, hogy legyen, vagy ha az Unioban nem

rendelkezik kozponti ugyviteli hellyel, akkor az a hely, ahol az Unioban

a fo adatkezelesi tevekenysegek zajlanak. Az adatkezelot es az

adatfeldolgozot egyarant erinto esetekben tovabbra is annak a

tagallamnak a felugyeleti hatosaga az illetekes fo felugyeleti hatosag,

amelynek teruleten az adatkezelo tevekenysegi kozpontja talalhato,

azonban az adatfeldolgozo felugyeleti hatosaga erintett felugyeleti

hatosagnak tekintendo, ennek a felugyeleti hatosagnak reszt kell vennie

az e rendeletben meghatarozott egyuttmukodesi eljarasban. Az olyan

tagallam(ok) felugyeleti hatosagai, amely(ek) teruleten az

adatfeldolgozo egy vagy tobb tevekenysegi hellyel rendelkezik, semmi

esetre sem tekinthetok erintett felugyeleti hatosagnak, ha az adott

dontestervezet csak az adatkezelore vonatkozik. Ha az adatkezelest

vallalkozascsoport vegzi, az ellenorzo vallalkozas tevekenysegi

kozpontja tekintendo a vallalkozascsoport tevekenysegi kozpontjanak,

kiveve, ha az adatkezeles celjait es eszkozeit valamely mas vallalkozas

hatarozza meg.


(37) A vallalkozascsoportot egy ellenorzo vallalkozas es az altala

ellenorzott vallalkozasok alkotjak; ellenorzo vallalkozasnak azt a

vallalkozast kell tekinteni, amely – peldaul tulajdonosi jogok, penzugyi

reszesedes vagy az arra vonatkozo szabalyok, vagy a szemelyes adatok

vedelmere vonatkozo szabalyok vegrehajtasara valo jogosultsag reven – a

tobbi vallalkozas felett meghatarozo befolyast gyakorol. Az a

vallalkozas, amely ellenorzi a hozza kapcsolt vallalkozasokban a

szemelyes adatok kezeleset, ezen intezmenyekkel egyutt

„vallalkozascsoportnak” tekintheto jogalanyt alkot.


(38) A gyermekek szemelyes adatai kulonos vedelmet erdemelnek, mivel ok

kevesbe lehetnek tisztaban a szemelyes adatok kezelesevel osszefuggo

kockazatokkal, kovetkezmenyeivel es az ahhoz kapcsolodo garanciakkal es

jogosultsagokkal. Ezt a kulonos vedelmet fokent a gyermekek szemelyes

adatainak olyan felhasznalasara kell alkalmazni, amely marketingcelokat,

illetve szemelyi vagy felhasznaloi profilok letrehozasanak celjat

szolgalja, tovabba a gyermekek szemelyes adatainak a kozvetlenul a

reszukre nyujtott szolgaltatasok igenybevetele soran torteno gyujtesere.

A kozvetlenul a gyermek reszere nyujtott megelozesi es tanacsadasi

szolgaltatasok eseteben nincs szukseg a szuloi felugyelet gyakorlojanak

hozzajarulasara.


(39) A szemelyes adatok kezelesenek jogszerunek es tisztessegesnek kell

lennie. A termeszetes szemelyek szamara atlathatonak kell lennie, hogy a

rajuk vonatkozo szemelyes adataikat hogyan gyujtik, hasznaljak fel,

azokba hogy tekintenek bele vagy milyen egyeb modon kezelik, valamint

azzal osszefuggesben, hogy a szemelyes adatokat milyen mertekben kezelik

vagy fogjak kezelni. Az atlathatosag elve megkoveteli, hogy a szemelyes

adatok kezelesevel osszefuggo tajekoztatas, illetve kommunikacio konnyen

hozzaferheto es kozertheto legyen, valamint hogy azt vilagosan es

egyszeru nyelvezettel fogalmazzak meg. Ez az elv vonatkozik kulonosen az

erintetteknek az adatkezelo kileterol es az adatkezeles celjarol valo

tajekoztatasara, valamint az azt celzo tovabbi tajekoztatasra, hogy

biztositott legyen az erintett szemelyes adatainak tisztesseges es

atlathato kezelese, tovabba arra a tajekoztatasra, hogy az erintetteknek

jogukban all megerositest es tajekoztatast kapni a roluk kezelt

adatokrol. A termeszetes szemelyt a szemelyes adatok kezelesevel

osszefuggo kockazatokrol, szabalyokrol, garanciakrol es jogokrol

tajekoztatni kell, valamint arrol, hogy hogyan gyakorolhatja az

adatkezeles kapcsan megilleto jogokat. A szemelyes adatkezeles konkret

celjainak mindenekelott explicit modon megfogalmazottaknak es

jogszerueknek, tovabba mar a szemelyes adatok gyujtesenek idopontjaban

meghatarozottaknak kell lenniuk. A szemelyes adatoknak a kezelesuk

celjara alkalmasaknak es relevansaknak kell lenniuk, az adatok koret

pedig a celhoz szukseges minimumra kell korlatozni. Ehhez pedig

biztositani kell kulonosen azt, hogy a szemelyes adatok tarolasa a

leheto legrovidebb idotartamra korlatozodjon. Szemelyes adatok csak

abban az esetben kezelhetok, ha az adatkezeles celjat egyeb eszkozzel

eszszeru modon nem lehetseges elerni. Annak biztositasa erdekeben, hogy

a szemelyes adatok tarolasa a szukseges idotartamra korlatozodjon, az

adatkezelo torlesi vagy rendszeres felulvizsgalati hataridoket allapit

meg. A pontatlan szemelyes adatok helyesbitese vagy torlese erdekeben

minden eszszeru lepest meg kell tenni. A szemelyes adatokat olyan modon

kell kezelni, amely biztositja azok megfelelo szintu biztonsagat es

bizalmas kezeleset, tobbek kozott annak erdekeben, hogy megakadalyozza a

szemelyes adatokhoz es a szemelyes adatok kezelesehez hasznalt

eszkozokhoz valo jogosulatlan hozzaferest, illetve azok jogosulatlan

felhasznalasat.


(40) Annak erdekeben, hogy a szemelyes adatok kezelese jogszeru legyen,

annak az erintett hozzajarulasan kell alapulnia, vagy valamely egyeb

jogszeru, jogszabaly altal megallapitott – akar e rendeletben, akar mas,

az e rendeletben emlitettek szerinti unios vagy tagallami jogban foglalt

– alappal kell rendelkeznie, ideertve az adatkezelore vonatkozo jogi

kotelezettsegeknek valo megfeleles szuksegesseget, az erintett altal

kotott esetleges szerzodes teljesiteset, illetve az erintett altal kert,

a szerzodeskotest megelozoen megteendo lepeseket.


(41) Amikor ez a rendelet jogalapra vagy jogalkotasi intezkedesre

hivatkozik, ez nem szuksegszeruen jelent – az erintett tagallam

alkotmanyos rendjebol fakado kovetelmenyek serelme nelkul – valamely

parlament altal elfogadott jogszabalyt. Mindazonaltal az ilyen

jogalapnak vagy jogalkotasi intezkedesnek vilagosnak es pontosnak kell

lennie, alkalmazasanak pedig elorelathatonak kell lennie a hatalya ala

tartozo szemelyek szamara, osszhangban az Europai Unio Birosaganak (a

tovabbiakban: Birosag) es az Emberi Jogok Europai Birosaganak az

itelkezesi gyakorlataval.


(42) Ha az adatkezeles az erintett hozzajarulasan alapul, az adatkezelo

szamara lehetove kell tenni, hogy bizonyitani tudja, hogy az

adatkezelesi muvelethez az erintett hozzajarult. Kulonosen a mas ugyben

tett irasbeli nyilatkozattal osszefuggesben garanciakkal szukseges

biztositani azt, hogy az erintett tisztaban legyen azzal a tennyel, hogy

hozzajarulasat adta, valamint azzal, hogy ezt milyen mertekben tette. A

93/13/EGK tanacsi iranyelvnek (10)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/ megfeleloen

az adatkezelo elore megfogalmazott hozzajarulasi nyilatkozatrol

gondoskodik, amelyet ertheto es konnyen hozzaferheto formaban bocsat

rendelkezesre, nyelvezetenek pedig vilagosnak es egyszerunek kell

lennie, es nem tartalmazhat tisztessegtelen felteteleket. Ahhoz, hogy a

hozzajarulas tajekoztatason alapulonak minosuljon, az erintettnek

legalabb tisztaban kell lennie az adatkezelo kiletevel es a szemelyes

adatok kezelesenek celjaval. A hozzajarulas megadasa nem tekintheto

onkentesnek, ha az erintett nem rendelkezik valos vagy szabad valasztasi

lehetoseggel, es nem all modjaban a hozzajarulas anelkuli megtagadasa

vagy visszavonasa, hogy ez karara valna.


(43) Annak biztositasa erdekeben, hogy hozzajarulast onkentesen adtak, a

hozzajarulas olyan egyedi esetekben nem szolgalhat ervenyes jogalapkent

a szemelyes adatok kezelesehez, amelyekben az erintett es az adatkezelo

kozott egyertelmuen egyenlotlen viszony all fenn, kulonosen ha az

adatkezelo kozhatalmi szerv, es az adott helyzet valamennyi korulmenyet

figyelembe veve ezert valoszinutlen, hogy a szoban forgo hozzajarulas

megadasa onkentesen tortent. A hozzajarulas nem tekintheto onkentesnek,

ha nem tesz lehetove kulon-kulon hozzajarulast a kulonbozo szemelyes

adatkezelesi muveletekhez, noha az adott esetben megfelelo, illetve ha

egy – peldaul szolgaltatasi – szerzodes teljesiteset a hozzajarulastol

teszik fuggove, annak ellenere, hogy a hozzajarulas nem szukseges az a

szerzodes teljesitesehez.


(44) Az adatkezeles jogszerunek minosul, ha arra valamely szerzodes vagy

szerzodeskotesi szandek kereteben van szukseg.


(45) Ha az adatkezelesre az adatkezelore vonatkozo jogi kotelezettseg

teljesitese kereteben kerul sor, vagy ha az kozerdeku feladat

vegrehajtasahoz, illetve kozhatalmi jogositvany gyakorlasahoz szukseges,

az adatkezelesnek az unios jogban vagy valamely tagallam jogaban foglalt

jogalappal kell rendelkeznie. Ez a rendelet nem koveteli meg, hogy az

egyes konkret adatkezelesi muveletekre kulon-kulon jogszabaly

vonatkozzon. Elegendo lehet az is, ha egyetlen jogszabaly szolgal

jogalapul tobb olyan adatkezelesi muvelethez is, amely az adatkezelore

vonatkozo jogi kotelezettsegen alapul, illetve amelyre kozerdekbol

vegzett feladat ellatasahoz vagy kozhatalmi jogositvany gyakorlasahoz

van szukseg. Az adatkezeles celjat is unios vagy tagallami jogban kell

meghatarozni. E rendeletnek a szemelyes adatok kezelesenek

jogszerusegere vonatkozo altalanos felteteleit ezen tulmenoen ezek

pontosithatjak, az adatkezelo megjelolesere vonatkozo pontos

szabalyokat, az adatkezeles targyat kepezo szemelyes adatok tipusat, az

erintetteket, azokat a szervezeteket, amelyekkel a szemelyes adatok

kozolhetok, az adatkezeles celjara vonatkozo korlatozasokat, az

adattarolas idotartamat, valamint egyeb, a jogszeru es tisztesseges

adatkezeles biztositasahoz szukseges intezkedeseket is meghatarozhatjak.

Unios vagy tagallami jog hatarozza meg tovabba, hogy a kozerdeku vagy

kozhatalmi feladatot teljesito adatkezelonek kozhatalmi szervnek vagy

egyeb, a kozjog hatalya ala tartozo termeszetes vagy jogi szemelynek,

vagy ha ezt a kozerdek egeszsegugyi celok, mint peldaul a

nepegeszsegugyi, illetve szocialis vedelmi es az egeszsegugyi

szolgalatok iranyitasa miatt indokoltta teszi, a maganjog hatalya ala

tartozo szervnek – peldaul szakmai egyesuletnek – kell-e lennie.


(46) Az adatkezelest szinten jogszerunek kell tekinteni akkor, amikor az

az erintett eletenek vagy mas fent emlitett termeszetes szemely

erdekeinek vedelmeben tortenik. Mas termeszetes szemely letfontossagu

erdekeire hivatkozassal szemelyes adatkezelesre elvben csak akkor

kerulhet sor, ha a szoban forgo adatkezeles egyeb jogalapon nem

vegezheto. A szemelyes adatkezeles nehany tipusa szolgalhat egyszerre

fontos kozerdeket es az erintett letfontossagu erdekeit is, peldaul

olyan esetben, amikor az adatkezelesre humanitarius okokbol, ideertve,

ha arra a jarvanyok es terjedeseik nyomon kovetesehez, vagy humanitarius

veszhelyzetben, kulonosen termeszeti vagy ember altal okozott

katasztrofak eseteben van szukseg.


(47) Az adatkezelo – ideertve azt az adatkezelot is, akivel a szemelyes

adatokat kozolhetik – vagy valamely harmadik fel jogos erdeke jogalapot

teremthet az adatkezelesre, felteve hogy az erintett erdekei, alapveto

jogai es szabadsagai nem elveznek elsobbseget, figyelembe veve az

adatkezelovel valo kapcsolata alapjan az erintett eszszeru elvarasait.

Az ilyen jogos erdekrol lehet szo peldaul olyankor, amikor relevans es

megfelelo kapcsolat all fenn az erintett es az adatkezelo kozott,

peldaul olyan esetekben, amikor az erintett az adatkezelo ugyfele vagy

annak alkalmazasaban all. A jogos erdek fennallasanak megallapitasahoz

mindenkeppen korultekintoen meg kell vizsgalni tobbek kozott azt, hogy

az erintett a szemelyes adatok gyujtesenek idopontjaban es azzal

osszefuggesben szamithat-e eszszeruen arra, hogy adatkezelesre az adott

celbol kerulhet sor. Az erintett erdekei es alapveto jogai elsobbseget

elvezhetnek az adatkezelo erdekevel szemben, ha a szemelyes adatokat

olyan korulmenyek kozott kezelik, amelyek kozepette az erintettek nem

szamitanak tovabbi adatkezelesre. Mivel a jogalkoto feladata, hogy

jogszabalyban hatarozza meg, hogy a kozhatalmi szervek milyen jogalapon

kezelhetek szemelyes adatokat, az adatkezelo jogszeru erdeket

alatamaszto jogalapot nem lehet alkalmazni, a kozhatalmi szervek altal

feladataik ellatasa soran vegzett adatkezelesre. Szemelyes adatoknak a

csalasok megelozese celjabol feltetlenul szukseges kezelese szinten az

erintett adatkezelo jogos erdekenek minosul. Szemelyes adatok kozvetlen

uzletszerzesi celu kezelese szinten jogos erdeken alapulonak tekintheto.


(48) A vallalkozascsoport vagy kozponti szervhez kapcsolodo intezmenyek

reszet kepezo adatkezeloknek jogos erdeke fuzodhet ahhoz, hogy a

vallalkozascsoporton belul belso adminisztrativ celbol szemelyes

adatokat tovabbitsanak, ideertve az ugyfelek es az alkalmazottak

szemelyes adatainak a kezeleset is. A szemelyes adatok tovabbitasara

vonatkozo altalanos elvek nem kulonboznek abban az esetben sem, ha a

vallalkozascsoporton beluli szemelyes adatok tovabbitasanak cimzettje

harmadik orszagban talalhato.


(49) Az erintett adatkezelo jogos erdekenek minosul a kozhatalmi

szervek, szamitastechnikai veszhelyzetekre reagalo egyseg (CERT),

halozatbiztonsagi incidenskezelo egysegek (CSIRT), elektronikus

hirkozlesi halozatok uzemeltetoi es szolgaltatasok nyujtoi, valamint

biztonsagtechnologiai szolgaltatok altal vegrehajtott olyan merteku

szemelyes adatkezeles, amely a halozati es informatikai biztonsag

garantalasahoz feltetlenul szukseges es aranyos, vagyis adott titkossagi

szinten az erintett halozat vagy informacios rendszer ellenallo

kepessege az e halozatokon es rendszereken tarolt vagy tovabbitott

adatok, valamint az e halozatok es rendszerek altal nyujtott vagy rajtuk

keresztul elerheto kapcsolodo szolgaltatasok hozzaferhetoseget,

hitelesseget, integritasat es bizalmas jelleget serto veletlen

esemenyekkel, illetve jogellenes vagy rosszhiszemu tevekenysegekkel

szemben. Ez magaban foglalhatja peldaul az elektronikus kommunikacios

halozatokhoz valo engedely nelkuli hozzaferes es a rosszindulatu

programterjesztes megakadalyozasat, tovabba a szolgaltatas

megtagadasaval jaro tamadasok, valamint a szamitogepes es elektronikus

kommunikacios rendszerekben valo karokozas megallitasat.


(50) A szemelyes adatoknak a gyujtesuk eredeti celjatol eltero egyeb

celbol torteno kezelese csak akkor megengedett, ha az adatkezeles

osszeegyeztetheto az adatkezeles eredeti celjaival, amelyekre a

szemelyes adatokat eredetileg gyujtottek. Ebben az esetben nincs szukseg

attol a jogalaptol eltero, kulon jogalapra, mint amely lehetove tette a

szemelyes adatok gyujteset. Ha az adatkezeles kozerdekbol elvegzendo

feladat vegrehajtasa vagy az adatkezelore ruhazott kozhatalmi

jogositvany gyakorlasa erdekeben szukseges, unios vagy tagallami jog

meghatarozhatja es pontosan leirhatja azokat a feladatokat es celokat,

amelyek tekinteteben a tovabbi adatkezeles jogszerunek es

osszeegyeztethetonek tekintendo. A kozerdeku archivalas celjabol,

tudomanyos es tortenelmi kutatasi celbol vagy statisztikai celbol

folytatott tovabbi adatkezelest osszeegyeztetheto, jogszeru adatkezelesi

muveleteknek kell tekinteni. Az unios vagy tagallami jogban foglalt, a

szemelyes adatok kezelesere vonatkozo jogalap a tovabbi adatkezeleshez

is jogalapul szolgalhat. Annak megallapitasahoz, hogy a tovabbi

adatkezeles celja osszeegyeztetheto-e a szemelyes adatok gyujtesenek

eredeti celjaval, az adatkezelo – az eredeti adatkezeles jogszerusegere

vonatkozo valamennyi eloiras teljesiteset kovetoen – figyelembe veszi

tobbek kozott minden, az emlitett eredeti celok es a tervezett tovabbi

adatkezelesi celok kozott fennallo osszefuggest, az adatgyujtes

korulmenyeit, ideertve kulonosen az erintettnek a tovabbi

adatfelhasznalasra vonatkozo, az adatkezelovel fennallo kapcsolatan

alapulo eszszeru elvarasait is, tovabba a szemelyes adatok jelleget, a

tervezett tovabbi adatkezeles kovetkezmenyeit az erintettekre nezve,

valamint a megfelelo garanciak megletet mind az eredeti, mind a

tervezett tovabbi szemelyesadat-kezelesi muveletek soran.


Ha az erintett hozzajarulasat adta, illetve ha az adatkezeles unios vagy

tagallami jogon alapul, es egy demokratikus tarsadalomban szukseges es

aranyos intezkedesnek minosul bizonyos fontos kozerdekek vedelme

szempontjabol, a celok osszeegyeztethetosegetol fuggetlenul az

adatkezelo jogosult a szoban forgo adatokon tovabbi adatkezelest

vegezni. Minden esetben biztositani kell az e rendeletben rogzitett

elvek ervenyesuleset, valamint kulonosen az erintett tajekoztatasat ezen

egyeb celokrol es a jogairol, ideertve a tiltakozashoz valo jogrol. Az

adatkezelo jogos erdekenek tekintendo, ha jelzi a lehetseges

buncselekmenyeket vagy a kozbiztonsagot fenyegeto veszelyeket, es az

ugyanazon buncselekmenyhez vagy kozbiztonsagot fenyegeto veszelyhez

kapcsolodo relevans szemelyes adatokat egyedi esetekben vagy tobb

kulonallo esetben tovabbitja az illetekes hatosagnak. Ha azonban az

adatkezeles nem egyeztetheto ossze valamely jogi, szakmai vagy egyeb

titoktartasi kotelezettseggel, az adatkezelo jogos erdekeben allo ilyen

adattovabbitast, illetve a szemelyes adatok tovabbi kezeleset meg kell

tiltani.


(51) Az alapveto jogok es szabadsagok szempontjabol a termeszetuknel

fogva kulonosen erzekeny szemelyes adatok egyedi vedelmet igenyelnek,

mivel az alapveto jogokra es szabadsagokra nezve a kezelesuk korulmenyei

jelentos kockazatot hordozhatnak. Ilyen adatnak minosul a faji vagy

etnikai szarmazasra utalo szemelyes adatok is; e tekintetben

megjegyzendo, hogy a „faji szarmazas” kifejezes e rendelet kereteben

torteno alkalmazasa nem ertelmezheto ugy, hogy az Unio elfogadja a

kulonbozo emberi fajok letezesenek megallapitasara torekvo elmeleteket.

A fenykepek kezeleset nem szukseges szisztematikusan kulonleges

adatkezelesnek tekinteni, mivel azokra csak azokban az esetekben

vonatkozik a biometrikus adatok fogalommeghatarozasa, amikor a

termeszetes szemely egyedi azonositasat vagy hitelesiteset lehetove tevo

specialis eszkozzel kezelik oket. Az ilyen adatok nem kezelhetok,

kiveve, ha az adatkezeles az e rendeletben meghatarozott egyedi

esetekben megengedett, azt is figyelembe veve, hogy a tagallami jog

kulonos rendelkezeseket allapithat meg az adatok vedelmere vonatkozoan

annak erdekeben, hogy kiigazitsak az e rendeletben foglalt szabalyok

alkalmazasat valamely jogi kotelezettsegnek valo megfeleles vagy

kozerdekbol vegzett feladat vegrehajtasa vagy az adatkezelore ruhazott

kozhatalmi jogositvany gyakorlasa tekinteteben. Az ilyen adatkezelesre

vonatkozo konkret eloirasokon kivul e rendelet altalanos elveit es egyeb

szabalyait kell alkalmazni, kulonosen a jogszeru adatkezeles feltetelei

tekinteteben. A szemelyes adatok ilyen kulonleges kategoriainak

kezelesere vonatkozo altalanos tilalomtol valo elteresrol kifejezetten

rendelkezni kell, ideertve, ha az erintett egyertelmu hozzajarulasat

adja, vagy bizonyos sajatos adatkezelesi szuksegletekre tekintettel,

kulonosen, ha az adatkezelest jogszeru tevekenyseguk kereteben olyan

egyesuletek, illetve alapitvanyok vegzik –, amelyek celja az alapveto

szabadsagok gyakorlasanak lehetove tetele.


(52) A szemelyes adatok kulonleges kategoriaira vonatkozo adatkezelesi

tilalomtol valo elteres szinten megengedheto, ha errol az unios vagy

tagallami jog rendelkezik, es ha arra megfelelo garanciak mellett kerul

sor a szemelyes adatok es mas alapveto jogok vedelme erdekeben, ha ez

valamely kozerdeken alapul, igy kulonosen a foglalkoztatasi jog es a

szocialis vedelmi jog teruleten, a nyugdijakat is beleertve, valamint a

nepegeszseg-vedelem, a nyomonkovetesi es riasztasi celok, a fertozo

betegsegek es mas sulyos egeszsegugyi veszelyek megelozese, valamint az

ellenuk valo vedekezes erdekeben vegzett szemelyesadat-kezeles eseteben.

Ezekre az elteresekre egeszsegugyi celokbol – koztuk a nepegeszseguggyel

es az egeszsegugyi szolgaltatasok iranyitasaval kapcsolatos celokbol –

kerulhet sor, kulonosen annak biztositasa erdekeben, hogy az

egeszsegbiztositasi rendszer szolgaltatasaival es juttatasaival

kapcsolatos igenyek rendezesere szolgalo eljarasok magas szintuek es

koltseghatekonyak legyenek, tovabba a kozerdeku archivalas celjabol,

tudomanyos es tortenelmi kutatasi celbol vagy statisztikai celbol.

Elteres alapjan az ilyen szemelyes adatok kezelese olyan esetekben

lehetseges, amikor az jogi igenyek eloterjesztese, ervenyesitese,

illetve vedelme celjabol szukseges, fuggetlenul attol, hogy erre

birosagi eljaras, kozigazgatasi, vagy egyeb, nem birosagi utra tatozo

eljaras kereteben kerul-e sor.


(53) A kulonleges kategoriaba tartozo, magasabb szintu vedelmet igenylo

szemelyes adatokat kizarolag abban az esetben lehet az egeszseggel

kapcsolatos celokbol kezelni, ha az az emlitett celoknak a termeszetes

szemelyek es a tarsadalom egeszenek erdekeben torteno eleresehez

szukseges, kulonosen az egeszsegugyi es szocialis szolgaltatasok es

rendszerek iranyitasanak osszefuggeseben, beleertve azt is, amikor az

iranyito es kozponti nemzeti egeszsegugyi hatosagok a kovetkezo celokbol

vegzik az ilyen adatok kezeleset: minosegellenorzes, informaciokezeles,

valamint az egeszsegugyi es szocialis rendszer altalanos orszagos es

helyi felugyelete, tovabba az egeszsegugyi es szocialis ellatas, a

hatarokon atnyulo egeszsegugyi ellatas, valamint a nepegeszseg-vedelem

folytonossaganak biztositasa, nyomonkovetesi es riasztasi celok, a

kozerdeku archivalas celjabol, tudomanyos es tortenelmi kutatasi vagy

statisztikai celbol kozerdeku celt szolgalo unios vagy tagallami jog

alapjan, illetve a nepegeszseg teruleten kozerdekbol keszitett

tanulmanyok celjabol. Ebbol kifolyolag a sajatos adatkezelesi

szuksegletek tekinteteben ebben a rendeletben harmonizalt felteteleket

kell meghatarozni az egeszsegugyi szemelyes adatok kulonleges

kategoriainak kezelesere vonatkozoan, kulonosen azt illetoen, ha ezen

adatok kezeleset bizonyos egeszseggel kapcsolatos celokbol olyan

szemelyek vegzik, akikre jogszabalyban megallapitott szakmai

titoktartasi kotelezettseg vonatkozik. Az unios vagy tagallami jogban

rendelkezni kell olyan celzott es megfelelo intezkedesekrol, amelyek a

termeszetes szemelyek alapveto jogainak es szemelyes adatainak vedelmere

iranyulnak. A tagallamok tovabbi felteteleket – peldaul korlatozasokat –

tarthatnak hatalyban, illetve vezethetnek be a genetikai adatok, a

biometrikus adatok es az egeszsegugyi adatok kezelesere vonatkozoan. Ez

azonban nem akadalyozhatja a szemelyes adatok Union beluli szabad

aramlasat azokban az esetekben, amikor az emlitett feltetelek az ilyen

adatok hatarokon atnyulo kezelesere vonatkoznak.


(54) A nepegeszseg teruleten kozerdekbol szukseges lehet a szemelyes

adatok kulonleges kategoriainak az erintett hozzajarulasa nelkul torteno

kezelese. Az ilyen adatkezeles vonatkozasaban a termeszetes szemelyek

jogainak es szabadsagainak vedelme erdekeben, megfelelo es celzott

intezkedeseket kell hozni. Ebben az osszefuggesben a „nepegeszseg”

fogalmat az 1338/2008/EK europai parlamenti es tanacsi rendeletben (11)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/ meghatarozottak

szerint a kovetkezokeppen kell ertelmezni: valamennyi, az egeszseggel

kapcsolatos elem, nevezetesen az egeszsegi allapot – beleertve a

morbiditast es a fogyatekossagot –, az egeszsegi allapotot meghatarozo

tenyezok, az egeszsegugyi ellatassal kapcsolatos igenyek, az

egeszsegugyi ellatasra biztositott forrasok, az egeszsegugyi ellatas

nyujtasa es az ahhoz valo altalanos hozzaferes, valamint az egeszsegugyi

ellatassal kapcsolatos kiadasok es finanszirozas, tovabba a halalokok.

Az egeszsegugyi adatok ilyen kozerdeku kezelese nem eredmenyezheti a

szemelyes adatok mas celokbol harmadik szemelyek, igy munkaltatok, vagy

biztositok es bankok altali kezeleset.

(55) A szemelyes adatok hatosagok altali, hivatalosan elismert vallasi

szervezetek alkotmanyjogban vagy nemzetkozi kozjogban megallapitott

celjainak elerese erdekeben torteno kezelese kozerdeken alapulonak minosul.


(56) Ha valasztassal kapcsolatos tevekenysegek soran valamely

tagallamban a demokratikus rendszer mukodese megkivanja, hogy a

politikai partok szemelyes adatokat gyujtsenek az emberek politikai

velemenyerol, akkor az ilyen adatok kezelese kozerdekbol megengedheto,

felteve hogy megfelelo garanciak vannak ervenyben.


(57) Ha az adatkezelo altal kezelt szemelyes adatok nem teszik lehetove

az adatkezelo szamara valamely termeszetes szemely azonositasat, akkor

az adatkezelot az erintett szemelyazonossaganak megallapitasa erdekben

nem lehet tovabbi informaciok beszerzesere kotelezni annak erdekeben,

hogy az adatkezelo megfeleljen e rendelet valamely rendelkezesenek. Az

adatkezelo ugyanakkor nem utasithatja vissza az erintett altal a jogai

gyakorlasanak tamogatasa erdekeben nyujtott tovabbi informaciokat. Az

azonositas magaban foglalja az erintettek peldaul olyan hitelesitesi

mechanizmus reven torteno digitalis azonositasat, amelynek kereteben az

erintett ugyanazokat a belepesi azonosito adatokat adja meg, amelyeket

az adatkezelo altal nyujtott online szolgaltatashoz torteno

bejelentkezeshez hasznal.


(58) Az atlathatosag elve megkoveteli, hogy a nyilvanossagnak vagy az

erintettnek nyujtott tajekoztatas tomor, konnyen hozzaferheto es konnyen

ertheto legyen, valamint hogy azt vilagos es kozertheto nyelven

fogalmazzak meg, illetve – ezen tulmenoen – szukseg eseten vizualisan is

megjelenitsek. Az ilyen tajekoztatas nyujthato elektronikus formatumban

is, igy peldaul a nyilvanossagnak szant tajekoztatas kozolheto valamely

honlapon keresztul. Ez kulonosen olyan helyzetekben lehet fontos, amikor

a szereplok nagy szama es a gyakorlat technologiai osszetettsege

megneheziti az erintett szamara annak megismereset es megerteset, hogy

gyujtenek-e rola szemelyes adatokat, es ha igen, ki es milyen celbol,

ilyen peldaul az online reklamozas esete. Mivel a gyermekek kulonos

vedelmet igenyelnek, a kifejezetten gyermekekre vonatkozo adatkezeles

vonatkozasaban minden informaciot es kommunikaciot olyan vilagos es

kozertheto nyelven kell megfogalmazni, amelyet a gyermek konnyen megert.


(59) Az erintettek e rendeletben biztositott jogainak gyakorlasat

megkonnyito intezkedeseket kell biztositani, ideertve olyan

mechanizmusok biztositasat, amely altal tobbek kozott az erintettnek

lehetosege van dijmentesen kerelmezni, illetve adott esetben megkapni

kulonosen a szemelyes adatokhoz valo hozzaferest, azok helyesbiteset es

torleset, valamint gyakorolja a tiltakozashoz valo jogat. Az adatkezelo

ennek megfeleloen biztositja a kerelmek elektronikus benyujtasat

lehetove tevo eszkozoket is kulonosen, ha a szemelyes adatok kezelese

elektronikus uton tortenik. Az adatkezelot kotelezni kell arra, hogy az

erintett kerelmere indokolatlan kesedelem nelkul, de legkesobb egy

honapon belul valaszoljon, es ha az adatkezelo az erintett barmely

kerelmenek nem tesz eleget, indokolnia kell azt.


(60) A tisztesseges es atlathato adatkezeles elve megkoveteli, hogy az

erintett tajekoztatast kapjon az adatkezeles tenyerol es celjairol. Az

adatkezelo olyan tovabbi informaciot is az erintett rendelkezesere

bocsat, amelyek a tisztesseges es atlathato adatkezeles biztositasahoz

szuksegesek, figyelembe veve a szemelyes adatok kezelesenek konkret

korulmenyeit es kontextusat. Az erintettet tovabba a profilalkotas

tenyerol es annak kovetkezmenyeirol tajekoztatni kell. Ha a szemelyes

adatokat az erintettol gyujtik, az erintettet arrol is tajekoztatni

kell, hogy koteles-e a szemelyes adatokat kozolni, valamint hogy az

adatszolgaltatas elmaradasa milyen kovetkezmenyekkel jar. Ezeket az

informaciokat szabvanyositott ikonokkal is ki lehet egesziteni annak

erdekeben, hogy az erintett a tervezett adatkezelesrol jol lathato,

konnyen ertheto es jol olvashato formaban altalanos tajekoztatast

kapjon. Amikor az ikonokat elektronikus formatumban jelenitik meg,

azoknak geppel olvashatoknak kell lenniuk.


Letoltes PDF-ben


<https://docs.wixstatic.com/ugd/d030af_623892a131ba421ab47900018c437813.pdf>


(61) Az erintettre vonatkozo szemelyes adatok kezelesevel osszefuggo

tajekoztatast az adatgyujtes idopontjaban kell az erintett reszere

megadni, illetve ha az adatokat nem az erintettol, hanem mas forrasbol

gyujtottek, az ugy korulmenyeit figyelembe veve, eszszeru hataridon

belul kell rendelkezesre bocsatani. Ha a szemelyes adatok jogszeruen

kozolhetoek mas cimzettel, a cimzettel torteno elso kozleskor arrol az

erintettet tajekoztatni kell. Ha az adatkezelo a szemelyes adatokat a

gyujtesuk eredeti celjatol eltero celbol kivanja kezelni, a tovabbi

adatkezelest megelozoen az erintettet errol az eltero celrol es minden

egyeb szukseges tudnivalorol tajekoztatnia kell. Ha az adatkezelo nem

tud tajekoztatast nyujtani az erintett reszere a szemelyes adatok

eredeterol, mivel azok kulonbozo forrasokbol szarmaznak, altalanos

tajekoztatast kell adni.


(62) Mindazonaltal a tajekoztatas nyujtasara vonatkozo kotelezettseg

eloirasa nem szukseges, ha az erintettnek ez az informacio mar a

birtokaban van, vagy ha a szemelyes adat rogziteset, illetve kozleset

valamely jogszabaly kifejezetten eloirja, vagy ha az erintett

tajekoztatasa lehetetlennek bizonyul vagy aranytalanul nagy erofeszitest

igenyelne. E helyzet allhat elo kulonosen akkor, ha az adatkezeles

kozerdeku archivalas celt, tudomanyos es tortenelmi kutatasi celt vagy

statisztikai celt szolgal. E tekintetben az erintettek szamat, az adatok

korat, valamint az elfogadott megfelelo garanciakat figyelembe kell venni.


(63) Az erintett jogosult, hogy hozzaferjen a ra vonatkozoan gyujtott

adatokhoz, valamint arra, hogy egyszeruen es eszszeru idokozonkent, az

adatkezeles jogszerusegenek megallapitasa es ellenorzese erdekeben

gyakorolja e jogat. Ez magaban foglalja a

Copyright © by Advoxya-HUN All Right Reserved.

[ Go Back ]